-เมื่อท่านมาชิกแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไทยมีดี.comจะทำการตรวจสอบ เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงทำการส่งสินค้า และแจ้งหมายเลขแทร็คสินค้าทางอีเมล ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ระบบขนส่งที่ทางท่านสมาชิกได้เลือกชำระ

-การส่งสินค้า ไทยมีดี.comจะทำการจัดส่งภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ
   *ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
   *กรณีที่สินค้าตีกลับคืนมาเนื่องจากท่านสมาชิกไม่รับสินค้าภายในกำหนดหรือแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผิด ท่านสมาชิกต้องรับผิดชอบเองในส่วนค่าบริการ(เพิ่มเติม)