1. เลือกสินค้า

- เลือกสินค้าตามประเภทของสินค้า ที่ต้องการ
- ดูรายละเอียดสินค้า โดยการคลิกที่รูป หรือ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
- กด View Cart & Check out เพื่อไปสู่หน้าสรุปรายการสินค้าในรถเข็น

 

 

 

2. สั่งซื้อสินค้า

 - เมื่อได้สินค้าที่ถูกใจแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น" เพื่อเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น 

 - สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าที่ต้องการได้ เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น"

 

 

3. ทำการตรวจสอบรายการ

- ให้ทำการตรวจสอบรายการสินค้าในรถเข็น พร้อมยอดที่ต้องชำระเงิน 

- เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง ให้กดปุ่ม ชำระเงิน  จะไปยังหน้ากรอกข้อมูลสำหรับจัดส่งต่อไป

 

 

4. หน้าชำระสินค้า

- กรอกชื่อ ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งสินค้า

- เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า

- เลือกช่องทางการชำระเงิน

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน

 

 

หน้ารูปแบบเมื่อทำรายการสำเร็จ

 

 

เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับอีเมลล์คำสั่งซื้อ ให้ไปเช็คที่อีเมลล์ของตัวเองได้ทันที